Rotavdraget – det här gäller när du ska renovera badrummet

Badrumsrenoveringar är förenade med stora kostnader – men för att underlätta finns möjligheten till rotavdrag. Jan Lindh, affärsområdesansvarig konsument på Comfort, ger dig den ultimata guiden för rotavdraget.
– Alla som äger en bostad kan utnyttja avdraget.

Vad är rotavdraget och hur fungerar det?
– Avdraget innebär att det går att dra av upp till 30 procent av arbetskostnaden, med ett maximalt utrymme om 50 000 kronor per person och år – och max för två personer per hushåll. De arbeten som ingår är om- och tillbyggnad av din bostad som du äger eller är delägare i. Så, alla som äger en bostad kan nyttja avdraget.

Hur går det till praktiskt?
– När du har anlitat firma eller hantverkare behöver du uppge fastighetsbeteckning, personnummer samt ange hur många som ska utnyttja rotavdrag.

Spelar det någon roll vilken firma man anlitar för renoveringen?
– Inte när det gäller regler för rotavdrag men se till att de har F-skattsedel. Ingen F-skatt, inget rotavdrag. Däremot är det alltid tryggare att anlita en kedja.

Finns det något annat man behöver tänka på?
– Det är viktigt att företaget redovisar senast januari till Skatteverket för föregående år och att kunden betalar innan årsskiftet. Annars hamnar rotavdraget på kommande år och har man planer på att bygga om blir det mindre som går att dra av.
Här är villkoren för att få rotavdrag:
• Du måste ha fyllt minst 18 år vid beskattningsårets utgång.
• Du är bosatt i Sverige eller betalar skatt i Sverige för minst 90 procent av din totala inkomst.
• Du måste ha betalat för arbetet före årsskiftet för att avdraget ska komma med i din deklaration året efter.
• Du ska ha rotavdrag kvar att utnyttja.
• Du måste betala tillräckligt med skatt för att kunna få dra av för rotarbete.
• Ett dödsbo kan få rotavdrag men enbart för arbete som är utfört före dödsfallet.
• Du måste äga bostaden under den period arbetet utförs. Köper du en bostad övergår äganderätten normalt till dig när du skriver under köpebrevet. Är du osäker kan du kolla upp det i ditt köpekontrakt.
• För att utnyttja rotavdraget måste du helt eller delvis bo i bostaden där tjänsten utförs. Om du har dubbel bosättning räknas båda ställen som bostad. Bostaden måste vara ett småhus, en ägarlägenhet eller en bostadsrätt. Även fritidshus räknas som bostad.
• Du kan även få rotavdrag för arbete i dina föräldrars bostad om du har betalat för arbetet och äger bostaden.
• Du kan inte få rotavdrag för att bygga ett nytt hus, en friliggande byggnad, exempelvis ett garage, eller för om- eller tillbyggnad av hus som är yngre än fem år.
• Rotavdrag kan medges för att till exempel bygga ett nytt garage eller en carport om de byggs samman med ett befintligt bostadshus som inte är yngre än fem år.

Relaterade produkter