Undersökning: Det är viktigt när vi anlitar badrumsleverantör

En undersökning av Markör visar på vad vi tycker är viktigast när vi anlitar badrumsleverantör

Tydlig information och en löpande dialog.
Det är två saker som måste uppfyllas för att en kund ska bli nöjd med sin badrumsleverantör, enligt en undersökning utförd av företaget Markör.
– Det här går helt i linje med våra värderingar och den målsättning vi själva sätter upp, säger Jan Lindh, ansvarig affärsområde konsument på Comfort.

Många drömmer om att göra det, men få vet vem man vänder sig till. Så kan det svenska folkets uppfattning om badrumsrenoveringar sammanfattas. Undersökningsföretaget Markör gjorde djupintervjuer med ett flertal fokusgrupper där deltagarna nyligen genomfört större renoveringar av sina badrum.

Där framgick det tydligt vad som är viktigt för att kundupplevelsen ska bli positiv:
* Tydlig offert.
* Tydlig prisbild.
* Goda referenser och rekommendationer.
* Rimlig tidsplan.
* Bra bemötande.
* Ett bra första intryck.
* Förståelse för kundens önskemål och behov.

Kunderna önskar en projektledare som tar helhetsansvaret, att hantverkaren på plats visar respekt och att kunden alltid är i fokus – före, under och efter renoveringen. Eller som en deltagare i undersökningen uttrycker det: ”Blev jättenöjd med sista badrummet. Sedan ringde de efter en månad och kollade att vi var nöjda… Då blev jag extra nöjd.”
– Det här går helt i linje med våra värderingar och den målsättning vi själva sätter upp. Kommentarerna från den här undersökningen har blivit en värdefull grund för att fortsätta utveckla vårt arbete, säger Jan Lindh på Comfort.

Källa: Undersökning av Markör (2011), gjord för att få input kring VVS-branschen och hur marknaden upplever den. I de tre fokusgrupperna fanns konsumenter som har renoverat eller byggt badrum någon gång under de senaste tre åren.

Relaterade produkter