Comfort Stambyte

Comfort Stambyte och Ombyggnation

Vatten- och avloppsledningar, eller stammar som de också kallas, har en livslängd på ungefär 40 år. Därefter brukar problemen uppstå. Det rostar sönder, blir ofta stopp i avloppet, vattentrycket försämras, det är väntetid på varmvatten … Om problemen inte åtgärdas kan de leda till dyra vattenskador. Faktum är att vattenskadorna i Sverige kostar fem miljarder kronor. Varje år.

När det är dags för stambyte eller ombyggnad gör vi en total översyn där vi går igenom fastighetens rörsystem och presenterar lösningar med en utförlig offert.

Vi beräknar och visar också hur vatten- och energiförbrukningen kan optimeras i och med renoveringen. Genom kunskap, bra planering och samverkan med uppdragsgivare och boende genomför vi sedan jobbet på smidigaste sätt.

Eftersom vi är en stor aktör på privatmarknaden har vi dessutom full förståelse för de önskemål och krav som hyresgästerna till exempel ställer på sina badrum och energilösningar.

I samband med nybygge eller ombyggnation kan vi med fördel åta oss att totalrenovera badrum. Comfort Färdigt Badrum är ett tryggt och smidigt helhetskoncept som innebär att vi ansvarar för idé, material och badrumsprodukter till färdig installation.

Tryggt och Comfortabelt.

Se presentation av Comfort Stambyte (video, 3MB)

Hitta Comfort nära dig: