Service och underhåll

Vi utför service och underhåll inom allt som rör vatten, värme, el och ventilation.

Det är tryggt att anlita Comfort

Comfort Entreprenad

Comfort Entreprenad, vårt eget utvecklade ledningssystem, är en garanti för våra beställare som innebär att vi oavsett projektuppdrag kan säkerställa en jämn och hög kvalitet från start till godkänd slutbesiktning.

Säker Vatten

Våra montörer är utbildade i säker vatteninstallation. Säker Vatten är ett regelverk framtaget av VVS-branschens aktörer för att ställa krav på både produkter och ett fackmässigt utförande.

Comfort Färdigt Badrum

Comfort Färdigt Badrum är en helhetslösning som innebär att vi ansvarar för hela ombyggnaden, från första badrumsskiss till produktleveranser ochfärdig installation.

Ledningssystem / miljöarbete

För att kunna garantera högsta kvalitet på våra tjänster har vi utarbetat ett unikt verksamhetssystem, CLS 2011, som omfattar kvalitet, miljö och arbetsmiljö.