Entreprenad – Företag

Entreprenad – Industri och Nybyggnation

Vi genomför årligen en mängd olika entreprenadarbeten. Det gäller såväl vid industrins nybyggnationer, som bostadsbyggnation, då vi tar hand om installationen av allt från toalettstolar till fjärrvärmecentraler. Vårt engagemang på industrisidan innebär att vi måste ha kunskap och behörighet inom en rad områden, som ligger utanför vad som generellt uppfattas som VVS-arbeten. Vi är stolta över att våra medarbetare förenar bred kompetens med fingertoppskänsla för industrins höga krav på leveranssäkerhet. Besök gärna vår Referens-sida för att se såväl slutförda som pågående arbeten.

Heta arbeten och medicinska gaser.

Större fjärrvärmecentraler förenar både heta flöden och stort tryck. Då fordras behörighet. Anläggningar för medicinsk gas på sjukhus och gassystem inom industriföretag kräver också särskilda behörigheter och rigorösa säkerhetsrutiner. Ibland behöver industriella rörkopplingar så starka sömmar att kvalificerade svetsarbeten måste utföras.