Om oss

Ohlssons Rör i Ljungby AB

Comfortrörelsen och Ohlssons Rör
Denna samarbetsform har pågått sedan 1972 och målsättningen är att arbeta för en allt bättre och modernare utformning av VVS i ett modernt boende. Vi på Ohlssons Rör har därför strävat efter att försöka presentera ett brett och djupt VVS-sortiment i samarbete med de ledande leverantörerna.

Medlem av VVS-Installatörerna
Ohlssons Rör är också medlem av VVS-Installatörerna, riksorganisationen för VVS-företag.

Auktoriserad VVS-installatör
Ohlssons Rör är ett auktoriserat VVS-företag, dvs vi är ett av de företag som auktoriserats av VVS-Installatörerna. Vi uppfyller deras krav på dokumenterad kunskap, erfarenhet och en ordnad ekonomi. Auktorisationen har VVS-Installatörerna genomfört för att garantera dig som beställare av VVS-tjänster en hög kvalitet och kompetens. Som Auktoriserad VVS-Installatör erbjuder vi alltid den utökade VVS-garantin som extra skydd för dig som konsument. Garantin är ett utmärkt komplement till den allmänna konsumenttjänstlagen.

Valuta
Betalkortet/Sparkortet/Valutakortet som ger 3% bonus i bl a Comfortbutikerna.

Kvalite- och Miljöcertifiering

Vi har ett integrerat ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö, CLS2011. Kraven i standarden CLS2011 är lika med standarderna ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004, arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:1, jämte kompletterande krav ingående i Comforts kravspecifikationer CLS2011.

De företag som kan utföra Säkra Vatteninstallationer är auktoriserade och har rätt använda sig av logotypen här ovan som kännetecken.

För att företaget ska bli auktoriserat gäller särskilda krav. Auktorisationen utfärdas av VVS-Auktorisation, som också genomför stickprovskontroller av att företagen följer kraven i branschreglerna.

Org.nr: 556127-0645

Bankgiro: 147-2380