Hantering av personuppgifter

Personuppgiftsansvarig
Comfort är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen (1998:204) för behandlingen av dina personuppgifter som beskrivs i denna Personuppgiftspolicy.
Om du har frågor eller synpunkter angående den behandling som utförs av medlemsföretag inom Comfort-kedjan ber vi dig att kontakta medlemsföretaget. Kontaktuppgifter till våra medlemsföretag hittar du här >

Dina personuppgifter
Dina personuppgifter innebär alla slags uppgifter som direkt eller indirekt kan hänföras till dig. Comfort-kedjan samlar in de personuppgifter du skickar in genom vår hemsida medlem.comfort.se eller på annat sätt genom kontakt med oss. Genom att dela dina personuppgifter med oss samtycker du till att vi behandlar och för vidare dina personuppgifter för de ändamål som beskrivs i denna Person-uppgiftspolicy.

De vanligaste kategorier av personuppgifter vi samlar in är följande:
• förnamn och efternamn,
• adress,
• e-postadress, och
• telefonnummer.

Om du i samband med en bokningsförfrågan genom tjänsten Installerat & Klart väljer att ange ROT-avdrag samlar vi även in uppgifter om:
• personnummer,
• fastighetsbeteckning eller ägarlägenhet, och
• uppgift om huruvida du bor i en bostadsrätt eller inte.

I samband med en jobbansökan samlar vi även in uppgifter om:
• födelsedatum
• utbildning,
• tidigare arbetslivserfarenhet, och
• övrig information som du väljer att skicka till oss eller förser oss med i samband med ett eventuellt rekryteringsförfarande.

Hur använder vi dina personuppgifter?
Vi använder dina personuppgifter för att fullgöra våra åtaganden mot dig och för följande ändamål:
• för att kunna hantera bokningsförfrågningar du gör genom tjänsten Installerat & Klart på vår hemsida medlem.comfort.se och vidarebefordra bokningsförfrågningar till medlemsföretag inom Comfort-kedjan,
• för att hantera jobbansökningar du skickar till oss, och
• för att kunna svara på frågor och kommunicera med dig.

Vem får tillgång till dina personuppgifter?
Vi delar endast med oss av dina personuppgifter till medlemsföretag som ska behandla bokningsförfrågningar från dig och till företag som levererar tekniska eller administrativa tjänster åt Comfort. Om hela eller delar av vår verksamhet överlåts kan även dina personuppgifter komma att överföras till den som förvärvar verksamheten. Inom Comfort får endast de personer som utför uppgifter för de ändamål som beskrivs i denna Personuppgiftspolicy tillgång till dina personuppgifter.

Säkerhet
Vi är måna om att skydda dina personuppgifter från t.ex. förlust, manipulation eller obehörig åtkomst. Vi använder lämpliga säkerhetsåtgärder för att se till att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert sätt och i enlighet med de krav som ställs enligt lag.

Dina rättigheter
Enligt personuppgiftslagen har du rätt att en gång om året, utan kostnad, begära ett utdrag över de personuppgifter vi behandlar och information om hur vi behandlar sådana personuppgifter genom att skicka en skriftlig och undertecknad ansökan till
Comfort-kedjan AB
Elementvägen 8
702 27 Örebro

Du har även rätt att i viss mån begära att vi rättar, blockerar eller raderar personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med personuppgiftslagen. Om du har frågor rörande vår behandling av dina personuppgifter eller tror att vi har behandlat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt får du gärna kontakta oss på info@comfort.se eller telefonnummer 019 – 77 70 200.

Ändringar av Personuppgiftspolicyn
Vi kan komma att göra ändringar eller uppdatera denna Personuppgiftspolicy. Du kan alltid hitta den senaste versionen av Personuppgiftspolicyn på vår hemsida medlem.comfort.se. Om vi gör ändringar som påverkar hur vi behandlar dina personuppgifter kommer vi att informera dig på lämpligt sätt och inhämta ditt samtycke till sådan behandling om så krävs.