Medlem i Comfort

Vill du bli medlem i Comfort?

Vi är redan stora, men målen är högt ställda och vi är alltid intresserade av att träffa duktiga företagare. Driver du ett lönsamt installationsföretag eller en butik med VVS-inriktning? Är du intresserad av att ingå i en ledande fackmannakedja? Varmt välkommen att kontakta oss för ett möte! Som Comfort-medlem driver du egen verksamhet, samtidigt som du åtnjuter alla fördelar som det innebär att ingå i en stor organisation. Vårt gemensamma agerande ger oss en rad förmåner, här följer några exempel:

Bättre inköpspriser

Genom stora volymer och starka centrala inköpsavtal får vi bättre priser och villkor från våra leverantörer. Detta gäller både varor och tjänster.

Fler stora uppdragsgivare

Vi finns i hela landet och kan därför teckna centrala entreprenadavtal med stora uppdragsgivare. Detta ger fler jobb till våra medlemmar.

Effektiv administration

Vi jobbar utifrån en gemensam IT-plattform och utvecklar kontinuerligt nya lösningar och tjänster. På så vis kan våra medlemmar jobba mer och administrera mindre.

Starkt butikskoncept

Comfort-butikerna når brett och har en tydlig exponering. Det är bra för butikerna och ger jobb åt installationsföretagen.

Comforts ledningssystem

Vi äger vårt egen ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Omfattande utbildningsprogram

Kontinuerlig kompetensutveckling för samtliga yrkesgrupper. Det är det som gör oss till specialister!

Garantier och försäkringar

Vi erbjuder kompletta företags- och entreprenadförsäkringar för våra medlemsföretag samt trygghetsgaranti för konsumenten.

Rikstäckande marknadsföring

Våra fortlöpande marknadsföringsinsatser stärker vårt gemensamma varumärke och ger nya affärer åt våra medlemmar. Genom att agera tillsammans når vi längre och får större uppmärksamhet!

medlem.comfort.se

Med denna gemensamma webbplats hittar våra kunder oss enkelt och vi stimulerar till merförsäljning.

Ekonomi och juridik

Som medlem får du hjälp med ekonomisk analys, uppföljning av bokslut, juridisk konsultation, med mera.

Är ni intresserade av att bli medlem i Comfort-kedjan vänligen kontakta:
Mikael Sörsten
mikael.sorsten@comfort.se
Tel: 076-780 08 20

André Forsberg
andre.forsberg@comfort.se
Tel: 070-690 74 11