Comfort Färdigt Badrum 
En helhetslösning från första idé till färdigt badrum.
  

Öppettider vardagar kl 7-16

Våra öppettider är vardagar kl 07:00-16:00.
Vid akut behov av hjälp ring vår jourtelefon 070-305 56 84
Utryckningskostnad 3.250:- inkl 1 timme, därefter löpande räkning.