Service/Entreprenad

Det tar tid att bygga upp ett gott rykte. Vi började med det redan 1926 och numera är vi en självklar part inom VVS vid all ny-, till- och ombyggnation i Örebro län som t ex när Ladugårdsängen byggdes i samband med Bo-92. Utanför länet har vi bl a anlitats för stora ombyggnadsprojekt i Stockholm.

Tack vare vår entreprenadverksamhet kan vi få in mycket praktiskt kunnande och erfarenhet till vår personal i butiken – ett mervärde för de kunder som uppskattar det mänskliga mötets möjligheter till att få goda råd på vägen.

vadvigor